J
 •  Topgebruiker

Twee tegeltableau's, 20e eeuw

1

Bijbelse voorstellingen, 1e: vlucht naar Egypte (Maria, Jozef en het kindje Jezus. 2e: Simson, met touwen gebonden, verhaald in het bijbelboek Richteren, hoofdstuk 15. De heer Johan Kammermans schreef op 28 sept. 2022 over het eerste tableau: 'Mogelijk is dit tableau in de periode 1920-1940 gemaakt voor een schoolgebouw. De gangen waren vaak voorzien van tegelwanden met tableaus die voorstellingen van de geschiedenis, schoolvakken, sprookjes, stadsgezichten, Bijbelse verhalen. De keuze van de voorstellingen was afhankelijk van de leeftijdsgroep van de kinderen, en of het een openbare of christelijke school was. De Amsterdamse tegelhandel Heystee heeft vanaf 1917 een rol gespeeld in de ontwikkeling van series tableaus voor scholen, voor de uitvoering wordt meestal gedacht aan de Plateelbakkerij Delft (PBD) in Hilversum, of Westraven in Utrecht.

Afmetingen
onbekend
Collectie
publiekscollectie

Reacties 1