Delftse kopie van Chinese origneel ( Bodemvondst te Alkmaar in de jaren 80.)

2

Delftse kopie van Chinese origneel ( Bodemvondst te Alkmaar in de jaren 80.) 

Afmetingen
210 mm ds (voetring 115 mm)
Collectie
publiekscollectie
Datering
4e kwart 17e eeuw
Herkomst
Alkmaar
Unieke code
Privé collecties

Reacties 2

De blauwe-witte decoratie met een vogel op een rots omgeven door een rand met vlakverdeling is een navolging van het Chinese ‘kraakporselein’ uit de Wanli-periode. Dit is het eerste porselein dat door de VOC naar Nederland werd verscheept. De Delftse aardewerkproductie is allereerst het resultaat van het Delftse streven om het Chinese (export)porselein zo dicht mogelijk te benaderen. Meer informatie over de ontstaansgeschiedenis kunt u raadplegen op deze website: http://www.delftsaardewerk.nl/artikel/geschiedenis_1
Op basis van de foto lijkt het bord rond 1700 te dateren en is naar alle waarschijnlijk in Delft vervaardigd. Pas vanaf circa 1680 zijn merken toegepast waarmee toeschrijving aan specifieke plateelbakkerijen mogelijk is. Indien u over meer informatie beschikt rond het vondstcomplex zou dit voor de datering van belang kunnen zijn.
Overige bodemvondsten uit Alkmaar zijn gepubliceerd in het themanummer van Vormen uit Vuur, (2004) 186/187, getiteld: De verborgen stad, 750 jaar Alkmaar onder de grond (zie www.vormenuitvuur.nl). Voor verdere informatie raden wij u aan contact op te nemen met de Alkmaarse Archeologische Dienst.

Bedankt voor uw reactie en duidelijke uitleg.