Porceleyne Claeuw set van 2

3

2 Pauwenborden
Origineel, lichte beschadigingen
Verschil in schildering

Vraag

Echt of nep (voor zover te beoordelen)
Welke periode (jaar) komen ze

Afmetingen
Bordjes wijken af qua grootte rond de 15-20cm
Collectie
publiekscollectie

Reacties 3

Dit zijn moderne ( ca. 1900-20) Noord-Franse kopies met een vals merk.

Vrg, 

 

Beoordeling:

  • Niet-Delfts

Toelichting:

  • Niet in Delft gemaakt Delfts aardewerk wordt alleen zo genoemd als het echt in Delft is geproduceerd. Lees meer
  • Nieuwere productietechniek Na 1850 ontwikkelen fabrieken in binnen- en buitenland efficiëntere, goedkopere productietechnieken. Dit aardewerk valt buiten de scope van deze site. Lees meer
  • Handbeschilderd Een belangrijk kenmerk van authentiek Delfts aardewerk is dat het handgeschilderd is. Druktechnieken komen op dit aardewerk niet voor. Lees meer
  • Vals merk In de 19de eeuw ontstaat een financiële prikkel om recenter gemaakt aardewerk te verkopen als antiek Delfts aardewerk, soms zelfs voorzien van valse Delftse fabrieksmerken. Lees meer

R.L.A. Maes, dank voor uw reactie. Ik sluit me daar graag bij aan.

Omdat ik graag altijd iets leer, wat zijn de kenmerken waardoor deze conclusie gemaakt kan worden?