Porceleyne Claeuw set van 2

1

2 Pauwenborden
Origineel, lichte beschadigingen
Verschil in schildering

Vraag

Echt of nep (voor zover te beoordelen)
Welke periode (jaar) komen ze

Afmetingen
Bordjes wijken af qua grootte rond de 15-20cm
Collectie
publiekscollectie

Reacties 1

Dit zijn moderne ( ca. 1900-20) Noord-Franse kopies met een vals merk.

Vrg,