Set vazen

2

3 vazen

Vraag

Is het merk echt? zo ja, uit welke periode is dit?

Collectie
publiekscollectie

Reacties 2

Heeft niets van doen met het authentieke delfts uit de periode van ongeveer 1650-1850, dit is nieuw, na 1950, onderglazuurschildering, de zgn. nieuwe techiek, bedrijfje onbekend, geen kenmerk aanwezig, ook niet van plateelschilder(es), waarschijnlijk in Gouda gemaakt, er waren in Gouda wel een rond de honderd kleine bedrijfjes, groet jvdh. 

Beoordeling:

  • Niet-Delfts

Toelichting:

  • Nieuwere productietechniek Na 1850 ontwikkelen fabrieken in binnen- en buitenland efficiëntere, goedkopere productietechnieken. Dit aardewerk valt buiten de scope van deze site. Lees meer
  • Ongeïdentificeerd merk Niet alle merken die voorkomen op aardewerk zijn geïdentificeerd. Het zou een nieuw Delfts merk kunnen zijn! Maar ook een merk dat niet in Delft gevoerd werd. Lees meer

Graag eens met Jan van den Heuvel