F
 •  Topgebruiker

draken

2

Mooie kandelaars draken. gemerkt apk

Vraag

Deze zijn gemerkt APK maar is dit zo? indien wel uit welke periode komen die?

Afmetingen
onbekend
Collectie
publiekscollectie

Reacties 2

Beoordeling:

  • Niet-Delfts

Toelichting:

  • Niet in Delft gemaakt Delfts aardewerk wordt alleen zo genoemd als het echt in Delft is geproduceerd. Lees meer
  • Handbeschilderd Een belangrijk kenmerk van authentiek Delfts aardewerk is dat het handgeschilderd is. Druktechnieken komen op dit aardewerk niet voor. Lees meer
  • Vals merk In de 19de eeuw ontstaat een financiële prikkel om recenter gemaakt aardewerk te verkopen als antiek Delfts aardewerk, soms zelfs voorzien van valse Delftse fabrieksmerken. Lees meer

Het merk is inderdaad APK. A staat voor de Delftse plateelbakkerij De Grieksche A,  PK voor eigenaar Pieter Kocx (werkzaam 1701-1722). Het merk is echter vals.  Bovendien werden dit soort kandelaars in de 17e eeuw niet gemaakt. Datering  eind 19de, 20ste eeuw.