Flesje TL Delft

van: Thooft & Labouchere

Joost Thooft en Abel Labouchere, eigenaren De Porceleyne Fles, 1884-1890 (merk wordt nog steeds gevoerd). Ook de jaarletters en schildersinitialen geven meer informatie over een object. Daarnaast zijn soms interne controlecijfers of artikelnummers aangebracht.

De jaarletters bestaan uit één of twee letters die staan voor het productiejaar. Hieronder is een overzicht van de jaarletters van De Porceleyne Fles te vinden. De schilder signeerde het stuk doormiddel van zijn of haar initialen. Helaas zijn niet alle initialen geïdentificeerd, maar via de website van Royal Delft (De Porceleyne Fles) is ook een overzicht van de bekende signaturen of initialen te vinden.

Andere beeldmerken die door de Porceleyne Fles/Royal Delft zijn gevoerd zijn hier en hier te vinden.

A

1879

AA

1905

BA

1931

CA

1956

DA

1981

EA

2006

B

1880

AB

1906

BB

1932

CB

1957

DB

1982

EB

2007

C

1881

AC

1907

BC

1933

CC

1958

DC

1983

EC

2008

D

1882

AD

1908

BD

1934

CD

1959

DD

1984

ED

2009

E

1883

AE

1909

BE

1935

CE

1960

DE

1985

EE

2010

F

1884

AF

1910

BF

1936

CF

1961

DF

1986

EF

2011

G

1885

AG

1911

BG

1937

CG

1962

DG

1987

EG

2012

H

1886

AH

1912

BH

1938

CH

1963

DH

1988

EH

2013

I

1887

AI

1913

BI

1939

CI

1964

DI

1989

EI

2014

J

1888

AJ

1914

BJ

1940

CJ

1965

DJ

1990

EJ

2015

K

1889

AK

1915

BK

1941

CK

1966

DK

1991

EK

2016

L

1890

AL

1916

BL

1942

CL

1967

DL

1992

EL

2017

M

1891

AM

1917

BM

1943

CM

1968

DM

1993

EM

2018

N

1892

AN

1918

BN

1944

CN

1969

DN

1994

EN

2019

O

1893

AO

1919

BO

1945

CO

1970

DO

1995

EO

2020

P

1894

AP

1920

BP

1946

CP

1971

DP

1996

EP

2021

Q

1895

AQ

1921

BQ

 

CQ

 

DQ

 

EQ

 

R

1896

AR

1922

BR

1947

CR

1972

DR

1997

ER

2022

S

1897

AS

1923

BS

1948

CS

1973

DS

1998

ES

2023

T

1898

AT

1924

BT

1949

CT

1974

DT

1999

ET

2024

U

1899

AU

1925

BU

1950

CU

1975

DU

2000

EU

2025

V

1900

AV

1926

BV

1951

CV

1976

DV

2001

EV

2026

W

1901

AW

1927

BW

1952

CW

1977

DW

2002

EW

2027

X

1902

AX

1928

BX

1953

CX

1978

DX

2003

EX

2028

Y

1903

AY

1929

BY

1954

CY

1979

DY

2004

EY

2029

Z

1904

AZ

1930

BZ

1955

CZ

1980

DZ

2005

EZ

2030

 

Categorie
Moderne Delftse merken
Bronvermelding
Geïdentificeerd met bronvermelding