De Dubbelde Schenkkan (1660-1770)

Op het terrein van de voormalige brouwerij Het Ancker aan de Oude Langendijk, waar plateelbakkerij De Dubbelde Schenkkan zou verrijzen, was aanvankelijk slechts sprake van een woonhuis ‘de Schenckkan’.

In 1657 werden Cornelis Cornelisz. Holaert en plateelbakker Jan Jonasz. van der Burgh eigenaar van ‘huijsinge de Schenckan’. Zij waren reeds in het bezit van de daarachter liggende plateelbakkerij De Vier Romeynse Helden. Achter een gezamenlijke muur die de erfscheiding vormde tussen beide panden stond de oven van De Vier Romeynse Helden.

In de verkoopakte van 7 december 1660 wordt melding gemaakt van een huis met erf de ‘dobbelde Schenckan’ aan de Oude Langendijk en blijkt de nieuwe eigenaar de ‘platielbacker’ Jan Adriaensz. van Hamme te zijn. In deze akte wordt nog niet over een bakkerij gesproken, maar wel in een in 1661 opgesteld verkoopcontract. De ruim honderd jaar producerende bakkerij heeft zes eigenaars gekend.