De Lampetkan (1609-1811)

Plateelbakkerij De Lampetkan, gelegen op de hoek van de Nieuwe Langendijk en het Oosteinde, staat ook wel te boek als De Porceleyne Lampetkan.

In elk geval was in 1764 bij de deponering van de 23 fabrieksmerken van de Delftse plateelbakkerijen sprake van De Lampetkan. Daarbij wordt in de archiefstukken melding gemaakt van ‘het teeken in de geevel van de winkel’ dat een lampetkan is.

De toenmalige eigenaar, de weduwe Brouwer-van der Hagen, ondertekende het document, maar haar fabrieksmerk is niet gebaseerd op haar persoonsnaam of initialen. Zij stelde dat de ‘goederen welke bij mij gefabriceert werden, al met letters te doen stelle of teekenen De Lampetkan’.