De Paauw (1651-1774)

In 1651 werd plateelbakkerij De Paauw opgericht aan de westzijde van de Koornmarkt en strekte zich uit tot aan de oostzijde van de Oude Delft. In plaats van een uithangbord schilderde men het oprichtingsjaar op de gevel van het bedrijf. Het ging vergezeld van een fraaie, in blauw en zwart geschilderde pauw.

Gelet op de bevindingen van de brandinspectie uit 1668 was de bakkerij op dat moment uitgerust met één oven. Ruim een zestigtal jaren later was de productiecapaciteit aanzienlijk uitgebreid. Bij zowel de verkoop in 1729 als ook nog in 1740 is namelijk sprake van twee ovens.

Deze uitbreiding zal niet zonder slag of stoot tot stand zijn gekomen. In het verleden werd er tot twee maal toe, in 1666 en 1680, onder meer getuigd over de onkundige aanleg van de ovens. De metselaars van de oven zouden hun karwei niet goed hebben afgeleverd, wat tot stagnatie in het bakproces leidde. De boosdoeners zouden niets hebben ondernomen om hun fouten alsnog te herstellen.