De Witte Ster (1660-1804)

Plateelbakkerij De Witte Ster, die ook wel te boek staat als De Star of Starre, werd in 1660 gevestigd aan de westzijde van de Oude Delft in een gedeelte van brouwerij De Witte Ster. Bij een onderzoek van de brandinspectie in 1668 bleek de bakkerij over twee ovens te beschikken.

In 1691 kwam het bedrijf in handen van een echtpaar en een tweetal lieden, waaronder een zekere Dirck Witsenburgh. Het is niet bekend over hoeveel ovens de bakkerij op dát moment beschikte.

Het merkteken van een ster dat officieel door deze bakkerij niet eerder dan in 1764 op last van het Delftse stadsbestuur werd gedeponeerd, werd in elk geval reeds vanaf circa 1700 toegepast. Het betreft een figuratief teken dat zelfstandig of in combinatie met de initialen van een eigenaar gedurende een honderdtal jaren geen twijfel liet bestaan over de herkomst van hiermee gemerkte producten.

De eerder genoemde Dirck Witsenburgh was vanaf 1691 tot 1705 een van de mede-eigenaren van De Witte Ster. Contractueel werd vastgelegd dat hij namens de anderen mocht optreden. Daarom was het waarschijnlijk mogelijk dat hij, ondanks het gedeelde eigendom Witsenburgh, het op zijn familienaam gebaseerde WB-merk gebruikte.