Drie Posteleyne Astonne (1655-1804)

De plateelbakkerij de Drie Posteleyne Astonne werd in 1655 aan de oostzijde van de Lange Geer opgericht. Aan deze gracht was de Drie Posteleyne Astonne de eerste van een viertal bakkerijen, die zich hier zou vestigen.

Ten noorden van deze bakkerij startte in 1657 De Grieksche A. Aan de zuidzijde kwam in 1670 De Metaale Pot, waarnaast de reeds in 1661 gevestigde bakkerij ’t Fortuyn was gevestigd. De weduwe van de oprichter Jeronimus Pietersz. van Kessel (overleden in 1660) deed in 1667 de bakkerij van de hand, waarbij ten behoeve van de verkoop een uitgebreide boedelbeschrijving werd opgemaakt.

Aanvankelijk was gedurende een aantal jaren het bedrijf vervolgens gedeeld eigendom van Gerrit Pietersz. Kam en van de eigenaar van De Grieksche A, Wouter van Eenhoorn. Na de dood van Van Eenhoorn in 1679 was het Gerrit Kam die op 27-jarige leeftijd het algehele leiderschap op zich nam. Vanaf dat moment tot het jaar van sluiting in 1804 rustte het eigendomsrecht van de Drie Posteleyne Astonne telkens bij één persoon. Gerrit Kam werd opgevolgd door zijn zoon Pieter.