Het Moriaanshooft (vóór 1658-1793)

De veelbewogen geschiedenis van de aan de zuidzijde van de Gasthuislaan gelegen plateelbakkerij Het Moriaanshooft valt in drie perioden uiteen.

Vanaf de oprichting vóór 1658 tot 1690 was sprake van een bakkerij Het Moriaanshooft. In 1690 werd het bedrijf gesplitst in Het Oude en Het Jonge Moriaanshooft en functioneerden beide bedrijven als twee zelfstandige ondernemingen. Deze situatie bleef tot 1772 situatie gehandhaafd. In de laatste fase, van 1772 tot 1792, waren beide bakkerijen weer verenigd tot een bedrijf met één eigenaar.