Small vas, stamp

5

Beautiful Vase with stamps under.

Vraag

Could not find out exactly from what time it might be and which artist made it. DP for de pauw?
Could not find in archive the TvE as for which artist and time. Also B3 (quality?)

Afmetingen
12cm high, 10cm diameter
Collectie
publiekscollectie

Reacties 5

Hello,

Your vase was made by De Delftse Pauw, this factory originates from De Paauw but has only recently stopped producing Delftware. The painter’s initials are TvE and I think B3 will be an article number. It looks quite new, no craquelle etc, so maybe late 20th or early 21st century? What I do know is that it is unfortunately not classed as traditional Delftware from the 17-19th century.

Kind regards,

Patrick

 

De uitleg van PatrickW moet wat bijgesteld worden. ’Kunstaardewerkfabriek De Delftse Pauw BV’ werd in 1954 opgericht door plateelschilder Theo van Tienen, afkomstig van ’Potterie Oud Delft’ te Nijmegen, heeft niets van doen met ’Plateelbakkerij De Paauw (1651-1774) Koornmarkt (westkant), informatie op Wiki Delft (2013) van onder andere Museum Prinsenhof Delft, Archief Delft en Archeologie Delft is bezijden de waarheid.

’B3’ op dit vaasje is een jaarmerk: B staat voor jaar 1992, 3 staat voor derde maand, dus het vaasje werd vervaardigd in maart 1992 (met dank aan Jan Pluis, Nederlandse Tegels, 1900-2000, blz. 119/120). Groet, jvdh.

PatrickW's explanation needs some adjustment. 'Kunstaardewerkfabriek De Delftse Pauw BV' was founded in 1954 by pottery painter Theo van Tienen, from 'Potterie Oud Delft' in Nijmegen, has nothing to do with 'Plateelbakkerij De Paauw (1651-1774) Koornmarkt (west side), information on Wiki Delft (2013) by Museum Prinsenhof Delft, Archive Delft and Archeology Delft, among others, is far from the truth.

'B3' on this vase is a year mark: B stands for year 1992, 3 stands for third month, so the vase was made in March 1992 (thanks to Jan Pluis, Nederlandse Tegels, 1900-2000, p. 119/120). Regards, jvdh.

Many thanks for your detailed explanation Jan van den Heuvel, I didn’t know that, I will take that into account for any future questions.

All the best,
Patrick

Beoordeling:

  • Niet-Delfts

Toelichting:

  • Niet in Delft gemaakt Delfts aardewerk wordt alleen zo genoemd als het echt in Delft is geproduceerd. Lees meer
  • Nieuwere productietechniek Na 1850 ontwikkelen fabrieken in binnen- en buitenland efficiëntere, goedkopere productietechnieken. Dit aardewerk valt buiten de scope van deze site. Lees meer

Thank you again to PatrickW and Jan van den Heuvel!

Thank you all for the great explanations! :)