De Gecroonde Theepot (1692-1724)

Ary Hansen de Milde was vanaf 1687 meester theepotbakker en opende 4 jaar later De Gecroonde Theepot. De plateelbakkerij was gevestigd in het pand De Jeneverboom aan het Noordeinde. De Milde werkte een aantal decennia eerder met Samuel van Eenhoorn, later eigenaar van De Grieksche A.

Na het overlijden van De Milde zette zijn dochter, Elisabeth de Milde, het bedrijf voort met haar man Willem Lardijn. In 1724 verhuisde Elisabeth naar Rotterdam en hield De Gecroonde Theepot op te bestaan. 1

  • 1Hoekstra-Klein, deel 17: 141