Rouaan (1605-1742)

Pouwels Bourseth opende in 1605 de plateelbakkerij die vanaf 1700 Rouaan genoemd zou worden. Het bedrijf aan het Oosteinde werd vanaf 1619 gehuurd door Bourseths schoonzoon, Hendrick Boickelsz van der Burch. Vanaf 1621 nam Van der Burch de zaak officieel over, waarna zijn zoon hem opvolgde in 1653.

De volgende eigenaren van Rouaan waren Jacobus Gijsbrechtsz van Veen en diens kinderen, Gijsbrecht en Margaretha. Laatstgenoemden runden tevens Het Hooge Huys voor een zekere periode.

In 1700 kwam Rouaan in handen van Egidius van Veen en na zijn dood zwaaide zijn weduwe, Maria van der Elst, de scepter.

Van 1714 to 1735 was de plateelbakkerij in handen van Jan Fransz Schoonjan, al dan niet in samenwerking met anderen. Onder diens bewind veranderde de naam in Het Lage Huys. Paulus van Essen kocht het bedrijf om het in 1742 weer te verkopen.1

  • 1Hoekstra-Klein, deel 16: 20-34