Large Delft Charger

9

Large charger - mounted in ormolu as a candle sconce

Vraag

Dear Sir / Madam

I am hoping if you can advise me of the date and maker of this piece. I've been unable to find a reference to the makers mark.

Many thanks in advance...

Yours,

Ben

Afmetingen
37cm diameter - excluding mount
Collectie
publiekscollectie

Reacties 9

Als antwoord op door PatrickW384

I’m delighted you could identify the maker, thank you very much!

Any clues to the date of manufacture in the design. I was thinking circa 1660 - 1700

 Yours,

 

Ben

Zie ook de inzending van Tijdelijk (begin nov. 2021), ook een schotel van De Porceleyne Byl, diam. 34,5 cm met een in principe zelfde decoratie, de decoratie’s van beide schotels zullen mogelijk van eenzelfde basisdecoratie afkomen. Wat opvalt, beide merken van de schotels hebben rechts van het scherptegedeelte van het decoratieve bijltje een teken als gelijkend op een letter V of iets dergelijks, geschilderd door de plateelschilder, was dit in opdracht van de eigenaar? was het een merkteken van de plateelschilder? Opmerkelijk is dat bij de merktekens die de redactie geplaatst heeft bij het merkenoverzicht een bijgevoegd tekentje niet voorkomt. Ongetwijfeld zijn er meerdere schotels met deze decoratie geschilderd, het zou interessant zijn of die ook zo gemerkt zijn met het extra tekentje, groet jvdh.

See also the entry of Temporary (beginning of Nov. 2021), also a dish by De Porceleyne Byl, diam. 34.5 cm with a basically the same decoration, the decorations of both dishes may come from the same basic decoration. Strikingly, both brands of the dishes have a mark to the right of the sharpening part of the decorative axe that resembles a letter V or something similar, painted by the pottery painter, was this on behalf of the owner? was it a mark of the pottery painter? It is remarkable that the marks that the editors have placed in the trademark overview do not contain an attached sign. Undoubtedly, several dishes have been painted with this decoration, it would be interesting if they are also marked with the extra sign, greetings jvdh.''''

Beoordeling:

  • Delfts

Toelichting:

  • Delfts, tussen 1620 – 1850 gemaakt Alleen aardewerk met tinglazuur dat tussen 1620 – 1850 in Delft is gemaakt, wordt als traditioneel Delfts aardewerk aangeduid. Lees meer
  • Tinglazuuraardewerk Aardewerk met een glazuur waaraan tinoxide is toegevoegd om het dekkend wit te maken. Delfts aardewerk van vóór 1850 is altijd voorzien van tinglazuur. Lees meer
  • Handbeschilderd Een belangrijk kenmerk van authentiek Delfts aardewerk is dat het handgeschilderd is. Druktechnieken komen op dit aardewerk niet voor. Lees meer
  • Merk van Delftse plateelbakkerij/fabriek Dankzij historisch onderzoek weten we steeds meer over de merken die Delftse plateelbakkerijen gebruikten. Benieuwd naar deze bakkerijen? Lees meer

Merk:

  • Een bijltje