PortoRico Tobacco Jar?

6

Colorful flower and scrolling

Vraag

Based on the mark, could this be Delft?

Afmetingen
14 inches
Collectie
publiekscollectie

Reacties 6

Vraag aan Patrick en Franky, werden er in de delfts aardewerk periode (1650-1850) tabakspotten in polychroom beschilderd, is dat bekend? Of zou deze tabakspot van Tichelaar beschilderd zijn onder invloed van hun eigen majolica techniek, met andere woorden, hebben ze naar het verleden gekeken, of zonder meer besloten, dit brengen op de markt, groet jvdh.

Dag Jan,

Hi Jan, In the early period (1700-1876) mainly tiles were manufactured, as well as complete tile walls, chimney garnishes. Later, wall plaques and decorative plates were also made in both blue and polychrome. This tobacco jar dates from around 1920 and bears catalogue number 610. Painted by Tymen Meinsma . See below a snuff jar by his hand as well as the three brands assigned to him. (see photo. Note the crossed T's with point. After 1945 he did not use "Holland" but Makkum. An agreement with Douwe Hofstra was that he signed with two points underneath each other, Meinsma with 1 point, Jacobus ten Zweege used the same trademark but with a dash instead of dot(s).

In de vroege periode (1700-1876) werden vooral tegels vervaardig alsook volledige tegelwanden, schouwgarnituren. Later werden ook wandplaques en sierborden vervaardigd zowel in blauw als polychroom. Deze tabakspot dateert van omstreeks 1920 en draagt  catalogusnummer 610. Geschilderd door Tymen Meinsma . Zie hieronder een snuifpot van zijn hand alsook de drie merken aan hem toegewezen. (zie foto. Let op de gekruiste T's met punt. Na 1945 gebruikte hij niet "Holland" doch Makkum. Afspraak met Douwe Hofstra was dat die tekende met twee punten onder elkaar, Meinsma met 1 punt, Jacobus ten Zweege gebruikte hetzelfde merk doch met een streepje ipv punt(en).

mvg Franky

snuifpot tichelaar

merken

 

Mogelijk heb ik m'n vraag verkeerd gesteld, hierbij anders, de vraag luidt, werd er in Delft van 1650-1850 tabakspotten beschilderd in polychroom, groet jvdh.

Als antwoord op door Jan van den Heuvel1471

Ik kon nergens een spoor vinden van tabakspotten en vazen in de periode voor 1850. Men beschikte over vijf kleuren doch in de praktijk beperkte men zich tot blauw en paars. Tichelaar begon de productie pas in 1700. 

In Friesland schilderde men vrijwel alles in blauw, zelden polychroom. Vooral schotels werden gemaakt . In de periode 1700- 1876 werden grosso modo 6.000.000 stuks vervaardigd waarvan er 380 zijn teruggevonden. Het was vooral gebruiksgoed dat bij breuk gewoon bij het afval belandde. Van tabakspotten is in die periode niets bekend. Deze werden pas in de periode nà 1870 vervaardigd samen met ander sieraardewerk zoals koetjes, paarden , klompjes enz...Zie hieronder ; geen tabakspotten dus in die periode.

n