Reacties 8

Dear Olga,

Unfortunately this plate is not original Delftware and it has a fake mark from Pieter Kocx from the Greek A factory.

Kind regards, Patrick 

Ziet er wel erg ’netjes’ uit, maar, beste Patrick, hoe werd dit met de gladbrand gebakken, ook in een koker met drie pennen, dus in een stuk latere tijd, als dit vals is zou dit eind 19e eeuw zijn, graag een reactie, groet jvdh. (Ter vergelijking een afbeelding bij een artikel door J. Helbig uit 1957).

It does look very 'neat', but, dear Patrick, how was this fired with a smooth fire, also in a tube with three pins, so at a much later time, if this is false, this would be the end of the 19th century, please response, greetings jvdh. (For comparison, an image from an article by J. Helbig from 1957).''''

Als antwoord op door Jan van den Heuvel1476

Dear Jan,

I was interested in a similar plate a while ago and I asked the owner if I could use his pictures to post on this website. Although I had my suspicions I wishfully hoped it wasn’t fake. This was my post back then: https://delftsaardewerk.nl/bekijken/voorwerp/patrickw/7456-echt-noord-f…

That plate was judged as indeed an imitation with a fake mark so when I saw this post I instantly remembered that. Now I see the two plates side by side I notice some differences, however the APK mark on the back looks too suspicious to me so I still think this plate is likely to be an imitation too. Also I’ve not seen authentic examples of this design attributed to Pieter Kocx. But hopefully I’m wrong and I’m keen to find out what others think or what your second thoughts are.

Kind regards, Patrick

Beste Patrick, mogelijk heb ik me niet goed uitgedrukt, zoals ik al schreef ziet dit er erg netjes uit, dat is al verdacht, dus van hieruit gezien verwacht ik dat het vals is, maar mijn vraag is eigenlijk of dat valse spul in de gladbrand ook hangend in kokers met drie pennen werd gebakken, ik zie op de achterzijde die moeten, die beschadigingen, niet. Dus tot wanneer werden die kokers met openingen voor pennen gebruikt, al dat valse spul werd, naar ik aan neem, eind 19e eeuw, en misschien ook nog later, gemaakt, hoe werd het toen gebakken?

Een eventuele reactie graag in de Nederlandse taal, het Engels moet ik laten vertalen, groet, jvdh.   

Als antwoord op door Jan van den Heuvel1476

Beste Jan,

Gelukkig zijn we het er beide over eens dat we verwachten dat dit bord vals is. Persoonlijk weet ik helaas niet het antwoord op uw vraag. Ik heb geprobeerd het op te zoeken maar ik ben nog niet veel wijzer geworden. Ik kom hierop terug mocht ik het antwoord vinden.

Mvg, Patrick

Beoordeling:

  • Niet-Delfts

Toelichting:

  • Vals merk In de 19de eeuw ontstaat een financiële prikkel om recenter gemaakt aardewerk te verkopen als antiek Delfts aardewerk, soms zelfs voorzien van valse Delftse fabrieksmerken. Lees meer

Met dank aan alle bovenstaande topgebruikers voor hun reacties! Many thanks to all super users above for their responses!