AK Vals

Het AK merk is een imitatie van het merk dat door Adrianus Kocx, eigenaar van plateelbakkerij De Grieksche A te Delft, van 1687 tot 1701 werd toegepast. Later, in een periode van nieuwe interesse in het Delfts aardewerk, zijn veel vervalsingen op de markt gekomen.

Regelmatig worden deze valse merken op eerder gemaakt keramiek toegepast. Aan de stijl, maar bijvoorbeeld ook materiaalgebruik van het object, is te zien dat de datering van het merk en het object niet overeenkomen.

Categorie
Valse merken