Profile picture for user Suzanne Klüver
Suzanne Klüver  •  23 februari 2021

Delftse kleurproeven of wandelstokknoppen

Hoewel lokale liefhebbers al sinds de negentiende eeuw productieafval van de Delftse faienceindustrie verzamelen, bestaan er nog veel onduidelijkheden rondom dit internationaal vermaarde product.

Als in de jaren tachtig van de twintigste eeuw productieafval wordt gevonden op de locaties van de Delftse plateelbakkerijen Het Gecroond Porselein (1645-1753) en De Vergulde Boot (1612-1770) is bij de vinders niet in alle gevallen duidelijk om wat voor soort materiaal het nu precies gaat. Het betreft namelijk niet alleen tinglazuuraardewerk, maar een deel van de aangetroffen producten lijkt te bestaan uit porselein.

Dit artikel is gepubliceerd in het tijdschrift Vormen uit Vuur van de Nederlandse Vereniging van Vrienden van Ceramiek en Glas. Het hele artikel kan worden gelezen als pdf (laatste punt onder 'Onderwerpen') of de volledige publicatie kan worden gekocht via de website van Vormen uit Vuur.

Een Engelse samenvatting van het artikel, vertaald en samengevat door Gretha Bosmans, is hier op Delftsaardewerk.nl te vinden.