APK Vals

Het valse APK-merk verwijst naar het merk dat werd gebruikt door Pieter Cockx (De Grieksche A, 1701-1722). Het merk is vaak vervalst en onder andere toegepast op keramiek gemaakt in Noord-Frankrijk. Dat het een vervalsing is, is dan bijvoorbeeld te zien aan de stijl, decoratie, kleuren en gekozen voorwerp die niet overeenkomen met de periode waarin het merk oorspronkelijk gebruikt is.

Categorie
Valse merken